Szolgáltatások

Az alábbiakban szeretném figyelmükbe ajánlani az MB 2001 Kft. Vámügynökségének széleskörű szolgáltatásait:

  • Vámudvarunk munkanapokon 8.00 óra és 20.00 óra között tart nyitva, amely időszakban export vámkezeléseket tudunk elkészíteni, illetve 15.00 óráig import vámkezelést tudunk bonyolítani (amely időponttól való eltérést az igényeknek megfelelően tudjuk kezelni)
  • Mind közúti, mind vasúti szállítmányok vámkezelésekben vállalunk közreműködést, a helyi Logisztikai Központtal fennálló szoros munkakapcsolatnak köszönhetően.
  • Engedélyezett címzettként bármikor (nyilvántartási időn kívül is) tudunk szállítmányokat érkeztetni, szállítóeszközöket felszabadítani (a megfelelő megállapodás, és az engedélyek módosítását követően), közúton és vasúton egyaránt.
  • Vám- és ÁFA adóraktáraink már hosszú ideje működnek, segítve az ügyféli igények kielégítését az áru mozgatása nélkül, (pl. tulajdonos váltás az áru tényleges kiszállítása nélkül, az importált és reexportra/belföldi szabadforgalomba szánt áru vámraktárban történő tárolása a végleges ügylet létrejöttéig a közterhek megfizetése nélkül, okmánycserés ügyletek adóraktárban, stb.)
  • Készfizető kezességünk által a vámkezeléskor felmerült közterheket átmenetileg tudjuk biztosítani azok jogszerű megfizetéséig.
  • Intrastat jelentést igény szerint végzünk.
  • Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos teljes körű ügyintézést, és az ez évi törvény adta lehetőségek szerint az Áfa- és közvám-raktári tevékenység kibővítésével az ügyfél telephelyére garanciát nyújtunk a termékdíjas betárolt árukra.
  • A Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ellenőrzés, bevallás, befizetés, kiszabás, visszaigénylés és adók módjára való behajtása teljes körűen a Vámhatóság feladatává vált 2008.01.01 óta. Ezen feladatok nemcsak a harmadik országból importált (ezen áruk környezetvédelmi termékdíját 2010 jan. 1-től már csak önbevallással lehet teljesíteni negyedéves kötelezettséggel, tehát már nem vetik ki, nem kell megfizetni a vámeljárás során), hanem a Közösségből behozott, illetve a belföldi előállítású és falhasználású áruk termékdíj-fizetésével, bevallásával, nyilvántartásával kapcsolatos ellenőrzéseket is magába foglalja.
  • Ügyfeleinknek segítséget nyújtunk a vámhatósági egyszerűsítések, engedélyek megszerzésében (pl. fizetési könnyítés, ha szükség, bejegyzett vámszakértőket, regisztrált tanácsadókat komplex vámügyi ismeretekkel tudunk rendelkezésre bocsátani).

A vám-hatósági ellenőrzések módszertana, tematikája számunkra a dolog természeténél fogva jól ismert. Az említett szak-és jogszerűséget, valamint a kölcsönös bizalmat szem előtt tartva, azt magunkra nézve kötelező igazodási pontnak tekintjük, és ennek szellemében járunk el megbízóink ügyeiben is.

Filozófiánk, hogy kölcsönös bizalom alapján, partnereink üzleti sikere és képviselői, szakértői, szaktanácsadói munkánk hatékonysága együtt, egymást erősítve valósuljon meg.