Ginop Plusz Pályázat

Kedvezményezett neve: MB2001 Olajipari Szolgáltató Kft

Fejlesztés tárgya: A munkavállalók szakmai ismeretének továbbképzésére irányuló képzés

Támogatási összeg: 1,13 millió Ft

Támogatás intenzitása: 60 %
Projekt várható befejezési dátuma: 2022.11.30
Projekt azonosító száma: JNM/01/008135-4/2022

A projekt keretében megvalósuló képzések megnevezése:

Vámügyi szakértői hatósági képzés

A képzés célja: A vámjogszabályok átfogó jellegű ismerete, azok gyakorlati alkalmazásának elsajátítása. A vámjogszabályokhoz kapcsolódó egyéb jogszabályok vámszempontú ismerete.

A képzés során megszerezhető kompetencia: vámunió jogi és szervezeti kereteinek ismerete, vámjogszabályok uniós és tagállami jogforrásainak , kereskedelmi ellenőrzések típusainak ismerete, vámhatóságok általi érvényesíthető tiltó és korlátozó rendelkezések ismerete ,szellemi tulajdonjog és a piacvédelem vámszakmai kapcsolódási pontjainak ismerete , áruismeret és áruosztályozás , vámpolitikai eszközként biztosított tarifálás kedvezmények ismerete, vámtartozás keletkezésével összefüggő elméleti szabályok, vámérték, vámmentesség és a vámbiztosíték alkalmazásának szabályai ismerete

A képzés tematikai ismertetése: Vámunió, kereskedelmi ellenőrzési modul, Vámtarifa modul, Vámfizetés, AEO modul, Vámeljárások, alakiságok modul, Adómodul, Infó-logisztikai modul

A képzésben részt vevők: 3 fő

A képzés időtartama: 100 óra